recepcia: +421 38 762 7020 / +421 918 464 222, rozvoz jedál: 0915 950 500 recepcia@azul.sk

AZUL Hotel & Restaurant

Storno termíny a podmienkyKlient je povinný každú zmenu či zrušenie dohodnutého rozsahu objednaných a následne hotelom potvrdených služieb oznámiť hotelu písomne. Klient má právo stornovať pobyt ako aj čerpanie dohodnutých služieb hotela v storno termíne. V prípade storna pobytu a čerpania dohodnutých služieb má hotel nárok účtovať klientovi ako kompenzáciu finančnej straty storno poplatky vo výške:

  1. pri storne 1 izby hotel neúčtuje storno poplatok ak klient nahlási zrušenie izby do 14:00 hodiny v deň príchodu,
  2. ak klient vôbec nenahlási zrušenie rezervácie si hotel účtuje 100% dohodnutej ceny služieb ako no show poplatok,
  3. pri skupinovej objednávke si hotel účtuje storno poplatok vo výške 50% z ceny dohodnutých služieb hotela ak klient zruší rezerváciu do 14 pracovných dní pred dňom nástupu na pobyt.

Storno podmienky sú platné od 1. 1. 2018.